Tin tức - Hoạt động

Thông báo chiêu sinh

Thời khóa biểu các lớp học

Số lượt đã truy cập

7.952

Hôm nay: 13 Lượt

Hôm qua: 16 Lượt

Tuần này: 59 Lượt

Tuần qua: 139 Lượt

Tháng này: 416 Lượt

Tháng trước: 932 Lượt

Văn bản hướng dẫn tổ chức giảng dạy ngoại ngữ, tin học

18-05-2017 20:11:35

Các văn bản hướng dẫn tổ chức giảng dạy ngoại ngữ, tin học năm 2017

Sở GDĐT Kiên Giang ban hành một số văn bản hướng dẫn về việc tổ chức giảng dạy ngoại ngữ, tin học năm 2017 gồm:

Hướng dẫn tạm thời số 1832/HD-SGDĐT ngày 11/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc tổ chức, đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Hướng dẫn số 176/HD-SGDĐT ngày 16/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc tổ chức, bồi dưỡng, ôn tập, kiểm tra cấp chứng nhận tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Lịch đăng ký dự thi các lớp

Ảnh hoạt động