Tin tức - Hoạt động

Thông báo chiêu sinh

Thời khóa biểu các lớp học

Số lượt đã truy cập

7.952

Hôm nay: 13 Lượt

Hôm qua: 16 Lượt

Tuần này: 59 Lượt

Tuần qua: 139 Lượt

Tháng này: 416 Lượt

Tháng trước: 932 Lượt

Văn bản hướng dẫn:

18-05-2017 20:20:12

Các văn bản quy định về ngoại ngữ tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ GDĐT về Quy định giáo dục thường xuyên về Tiếng Anh thực hành;

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Thông tư 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT;

Lịch đăng ký dự thi các lớp

Ảnh hoạt động