Tin tức - Hoạt động

Thông báo chiêu sinh

Thời khóa biểu các lớp học

Số lượt đã truy cập

7.952

Hôm nay: 13 Lượt

Hôm qua: 16 Lượt

Tuần này: 59 Lượt

Tuần qua: 139 Lượt

Tháng này: 416 Lượt

Tháng trước: 932 Lượt

Giáo trình tiếng Anh

07-07-2016 16:57:49

Giáo trình dùng cho học viên lớp tiếng Anh

Giáo trình Face2face Elementary A2 của NXB Đại học Cambridge, Anh

https://drive.google.com/open?id=0B2Glz9q4PZZaMTZvMHlDZkRna00

Sách bài tập A2 làm thêm:

https://drive.google.com/open?id=0B2Glz9q4PZZaODZhRkFWbUdCams


Giáo trình Face2face Pre-intermediate B1 của NXB Đại học Cambridge, Anh

https://drive.google.com/open?id=0B2Glz9q4PZZaN0FIcGpFd21VMUk

Sách bài tập làm thêm:

https://drive.google.com/open?id=0B2Glz9q4PZZaSFMtLXFZb2ZhcHc

 

Các tin tức cùng chủ đề:

Lịch đăng ký dự thi các lớp

Ảnh hoạt động